LOFRA (1)

מה הבריף?

למצב את Lofra, כחברה לתנורי יוקרה.

מה עשינו?

איכות לא נמדדת בתוצאה הסופית, הרגע שבו מנה מושלמת נוצרת, קורה עוד הרבה קודם! הדרך לשלמות מתחילה בלופרה.