SHADEPRO

מה הבריף?

סרטון תדמית עבור מוצרי הים של חברת שיידפרו.

מה עשינו?

מה שאנחנו עושים בכל לילה. מנסים להשתלט על העולם. עשינו סרטון שמקשר בין שיידפרו לבין כיף לבין ים.